PROJEKTY INWESTYCYJNE

KONCEPCJA

Jednym z naszych produktów jest koncepcja biznesowa wraz z pełnym zapleczem badań oraz analiz rynkowych – gotowa do wdrożenia i realizacji.

Oczywistym jest, że odpowiednio dopracowana koncepcja stanowi podstawę do stworzenia projektu i inwestycji, musi więc spełniać szereg wymagań, a przede wszystkim:

  • posiadać potwierdzenie swoich tez i założeń w badaniach
  • posiadać precyzyjny opis (studium produktu/koncepcji)
  • wpisywać się w aktualne zapotrzebowania rynku
  • posiadać innowacyjny charakter
  • wyróżniać się i odpowiadać na wyzwania konkurencji
  • odpowiadać na wyzwania gospodarcze i ekonomiczne

PROJEKT INWESTYCYJNY

Wyróżnia nas niewątpliwie interdyscyplinarny charakter realizacji projektów, ale także stopień, w jakim zostają przygotowane dla inwestorów. Ponad to, stanowią koncepcje w pełni uzasadnione rynkowo – a więc takie – których rzeczywiście on potrzebuje.

INWESTYCJA

Realia rynkowe, które zatrzymały się w obliczu pandemii niewątpliwie potrzebują dziś inwestycji.

Aktualnie, posiadamy w ofercie w pełni gotowe do realizacji inwestycje o zasięgu krajowym i ponad krajowym z obszaru:

  • smart city i budownictwa ekologicznego
  • elektromobilności
  • gospodarki odpadami
  • energetyki
  • medycyny
  • psychologii
  • finansów

Konstrukcja projektów inwestycyjnych pozwala na przystąpienie do procesu dotacyjnego.

  • +48 668 893 333
  • biuro@smbconsulting.pl
  • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin