PROJEKTY INWESTYCYJNE

KONCEPCJA

Jednym z naszych produktów jest koncepcja biznesowa wraz z pełnym zapleczem badań oraz analiz rynkowych – gotowa do wdrożenia i realizacji.

Oczywistym jest, że odpowiednio dopracowana koncepcja stanowi podstawę do stworzenia projektu i inwestycji, musi więc spełniać szereg wymagań, a przede wszystkim:

 • posiadać potwierdzenie swoich tez i założeń w badaniach
 • posiadać precyzyjny opis (studium produktu/koncepcji)
 • wpisywać się w aktualne zapotrzebowania rynku
 • posiadać innowacyjny charakter
 • wyróżniać się i odpowiadać na wyzwania konkurencji
 • odpowiadać na wyzwania gospodarcze i ekonomiczne

PROJEKT INWESTYCYJNY

Wyróżnia nas niewątpliwie interdyscyplinarny charakter realizacji projektów, ale także stopień, w jakim zostają przygotowane dla inwestorów. Ponad to, stanowią koncepcje w pełni uzasadnione rynkowo – a więc takie – których rzeczywiście on potrzebuje.

INWESTYCJA

Realia rynkowe, które zatrzymały się w obliczu pandemii niewątpliwie potrzebują dziś inwestycji.

Aktualnie, posiadamy w ofercie w pełni gotowe do realizacji inwestycje o zasięgu krajowym i ponad krajowym z obszaru:

 • smart city i budownictwa ekologicznego
 • elektromobilności
 • gospodarki odpadami
 • energetyki
 • medycyny
 • psychologii
 • finansów

Konstrukcja projektów inwestycyjnych pozwala na przystąpienie do procesu dotacyjnego.

 • +48 668 893 333
 • biuro@smbconsulting.pl
 • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin