ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Jednym z trzech filarów działania Product Design Technology jest obszar obejmujący tworzenie rozwiązań biznesowych, takich jak koncepcje biznesowe, projekty inwestycyjne i działania rynkowe będące nieodłącznym elementem przy ubieganiu się o pożyczki na start, kredyty inwestycyjne czy dotacje.

W ramach usług nasi specjaliści przygotują dla Państwa profesjonalne dokumenty, takie jak biznesplany, studium wykonalności, strategie marketingowe czy teasery inwestycyjne, przydatne w każdym momencie cyklu życia przedsięwzięcia, w których:

  • w wszechstronny sposób przedstawiony zostanie plan inwestycyjny
  • przeprowadzona zostanie analiza obecnego i przyszłego rynku
  • uwzględnione zostaną różne warianty (pesymistyczny i optymistyczny)
  • wskazane będą cele i plan będący przewodnikiem dla działalności
  • +48 668 893 333
  • biuro@smbconsulting.pl
  • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin