BADANIA MARKETINGOWE

STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa to dokument, który pozwala uniknąć działania na oślep i ponoszenia zbędnych kosztów związanych z nieudanymi i nieprzynoszącymi oczekiwanych rezultatów reklamami. Stworzenie kompletnej strategii marketingowej nie jest proste – wymaga pełnego zrozumienia produktu, obiektywnego spojrzenia na działalność oraz wydobycia z niej wszystkiego, co sprawia, że oferta jest wyjątkowa.

BIZNESPLAN

Sam produkt, nawet o najwyższym potencjale innowacyjności, wymaga wdrożenia na rynek. Aby tak się stało, potrzeba infrastruktury inwestycyjnej, pozwalającej go wdrożyć i dotrzeć do właściwego odbiorcy. Działania te, mieszczą się w kolejnej płaszczyźnie naszych działań. Stwarzamy optymalne warunki rynkowe dla projektów inwestycyjnych, aby te mogły zostać umieszczone na rynku w odpowiednim miejscu, czyli tam, gdzie faktycznie istnieje zapotrzebowanie. Odbywa się to na podstawie przeprowadzonych badań rynku, badań społecznych i analiz, z uwzględnieniem trendów gospodarczych, ustawodawstwa, sytuacji ekonomicznej i wielu innych wskaźników.

  • +48 668 893 333
  • biuro@smbconsulting.pl
  • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin