OFERTA

WYRÓŻNIA NAS KOMPLEKSOWOŚĆ I WIEDZA

KONCEPCJA

Jednym z naszych produktów jest koncepcja biznesowa wraz z pełnym zapleczem badań oraz analiz rynkowych – gotowa do wdrożenia i realizacji.

Oczywistym jest, że odpowiednio dopracowana koncepcja stanowi podstawę do stworzenia projektu i inwestycji, musi więc spełniać szereg wymagań, a przede wszystkim:

 • posiadać potwierdzenie swoich tez i założeń w badaniach
 • posiadać precyzyjny opis (studium produktu/koncepcji)
 • wpisywać się w aktualne zapotrzebowania rynku
 • posiadać innowacyjny charakter
 • wyróżniać się i odpowiadać na wyzwania konkurencji
 • odpowiadać na wyzwania gospodarcze i ekonomiczne

INWESTYCJA

Realia rynkowe, które zatrzymały się w obliczu pandemii niewątpliwie potrzebują dziś inwestycji.

Aktualnie, posiadamy w ofercie w pełni gotowe do realizacji inwestycje o zasięgu krajowym i ponad krajowym z obszaru:

 • smart city i budownictwa ekologicznego
 • elektromobilności
 • gospodarki odpadami
 • energetyki
 • medycyny
 • finansów

Konstrukcja projektów inwestycyjnych pozwala na przystąpienie do procesu dotacyjnego.

STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa pozwala uniknąć działania na oślep i ponoszenia zbędnych kosztów związanych z nieudanymi i nieprzynoszącymi oczekiwanych rezultatów reklamami. Stworzenie kompletnej strategii marketingowej nie jest proste – wymaga pełnego zrozumienia produktu, obiektywnego spojrzenia na działalność oraz wydobycia z niej wszystkiego, co sprawia, że oferta jest wyjątkowa.

BIZNESPLAN

Sam produkt, nawet o najwyższym potencjale innowacyjności, wymaga wdrożenia na rynek. Aby tak się stało, potrzeba infrastruktury inwestycyjnej, pozwalającej go wdrożyć i dotrzeć do właściwego odbiorcy. Stwarzamy optymalne warunki rynkowe dla projektów inwestycyjnych, aby te mogły zostać umieszczone tam, gdzie faktycznie istnieje zapotrzebowanie. Przeprowadzamy badania rynku, badania społeczne i analizy, uwzględniając trendy gospodarcze, ustawodawstwo, sytuację ekonomiczną. Dokument zawiera: charakterystykę i specyfikację przedsięwzięcia, analizę rynku i konkurencji, analizę SWOT, plan inwestycyjny i finansowy z uwzględnieniem prognoz finansowych, bilansów czy rachunków zysków i strat, plan marketingowy i sprzedażowy – wraz ze strategią, polityką cenową, promocją i reklamą, zasoby ludzkie, analiza ryzyka.

BADANIA I ROZWÓJ

Aby innowacyjny charakter produktów został zaakceptowany przez rynek i miał szansę na nim ewaluować – potrzeba dokładnych badań, pozwalających potwierdzić koncepcję naukowo i biznesowo. Badania naukowe, realizujemy we współpracy z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Realizacja badań może stanowić odrębny produkt/projekt.

Realizacja badań może zostać częściowo sfinansowana ze środków UE.

 • +48 668 893 333
 • biuro@smbconsulting.pl
 • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin