O NAS

POCZĄTEK

Spółka Product Design Technlogy powstała w 2010 roku w Lublinie, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe – w obszarze komercjalizacji wyników badań oraz tworzenia nowych agend badawczych. Początkowo głównym przedmiotem działalności Product Design Technology było tworzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie koncepcji biznesowych.

ROZWÓJ

Koncepcje te konstruowano w sposób, który pozwalał procesować je w kierunku zdobycia dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat, podmiot PDT wyspecjalizował się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z zachowaniem uzasadnienia naukowego i rynkowego – co nas wyróżnia na tle konkurencji i stanowi naszą przewagę nad podobnymi podmiotami biznesowymi. Ten najwyższy poziom jakości był możliwy do osiągnięcia z kilku powodów – jednym z nich niewątpliwie stała się owocna współpraca z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo badawczymi oraz przedstawicielami świata nauki w kraju i za granicą.

NASZA MISJA

Misją podmiotu Product Design Technology jest łączenie potrzeb rynkowych i biznesowych – z wiedzą i z nauką. Co za tym idzie – ciągłego poszukiwania ciekawych rozwiązań, pozwalających wdrożyć najnowsze technologie w odpowiednie miejsca na rynku.

ZAKRES DZIAŁANIA

Na przestrzeni lat, zakres działalności PDT mocno się poszerzył.
Aktualnie można wyróżnić trzy obszary funkcjonowania podmiotu Product Design Technology, a są to:

  • Obszar badań i technologii (między innymi znajdowania koncepcji naukowych rozwiązań dla biznesu oraz komercjalizacji istniejących wyników badań),
  • Obszar obejmujący tworzenie biznesowych rozwiązań (w tym strategii marketingowych, biznesplanów, studiów wykonalności i wdrożeń oraz innych opracowań),
  • Obszar obejmujący wiedzę i rozwój w kontekście stworzonej bazy analitycznej,procesowej, technologicznej,badań statystycznych, ponad to, tworzenia warsztatów i konferencji tematycznych, organizowanie szkoleń i innych form gromadzenia oraz wielopoziomowego wykorzystywania wiedzy z myślą o jej biznesowym – w pełni uzasadnionym naukowo i rynkowo.

DLACZEGO MY?

Projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań dla biznesu i nauki stanowi jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Na przestrzeni ostatniej dekady funkcjonowania podmiotu powstało kilkaset koncepcji, z których większość znalazła zastosowanie rynkowe. Warto podkreślić, że produkty te charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności. Jako potwierdzenie tego faktu możemy przyjąć między innymi wyróżnienie Ministerstwa Innowacji dla niektórych z nich, a ponadto najwyższa punktacja, którą otrzymywały one w ocenie instytucji finansujących.

Koncepcje, jakie tworzy Product Design Technology nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby gospodarki – ale co ważne – najczęściej wybiegają o krok na przód. Opierają się, bowiem o badania rynkowe, trendy gospodarcze, sytuację polityczną, ustawodawstwo i globalne kierunki rozwoju.

Zespół Product Design Technology tworzą specjaliści wielu dziedzin, dzięki którym możliwe jest tworzenie najbardziej zaawansowanych technologicznie i biznesowo koncepcji wraz z dokumentacją niezbędną do podjęcia działań rynkowych.

Profesjonalizm, wiedza i entuzjazm są tym, co nas wyróżnia.

  • +48 668 893 333
  • biuro@smbconsulting.pl
  • ul. Słomkowskiego 6/87 20-492 Lublin